Program biserica-stiri


Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului
Protopopiatul Chioar
Parohia Posta


Apel creştin

            Vă rugăm să ne ajutaţi sau sprijiniţi financiar în vederea finalizării lucrărilor de la biserica noastră
            - învelirea bisericii vechi 20.000 lei
            -schimbarea geamurilor vechi cu geamuri termopan la casa parohiala si Paraclisul parohial care costa aproximativ 15.000 lei
            -pictura interioară ce ne costă aproximativ 100 000 lei
            Acestea ne mai lipsesc pentru ca biserica noastră să fie gata.Aproape toate lucrările ce s-au executat până în prezent la biserica noastră s-au realizat din multul sau puţinul celor 90 de familii din satul Posta.
            Sprijinul sau donaţia se poate face în contul RO83RNCB0186012511290001 deschis la BCR filiala Şomcuta Mare , judeţul Maramureş,cod fiscal 7624290.
            -Mentionăm faptul că orice sumă primită va fi chitanţată ca şi donaţie şi de folos incheierii lucrărilor din Parohia Posta,din Maramureş
            Vă încredinţăm de rugăciunile noastre,vă mulţumim iar Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor Iisus Hristos să vă răsplătească jertfa.


preot paroh, 

 drd.TĂMAŞ DORIN

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului
Protopopiatul Chioar
Parohia Posta

Program bisericesc

LUNI  
-       ora 17-Canonul de pocăinţă şi rugăciune către Puterile Cereşti
        Acatistul Sf.Prooroc Ilie
MARŢI 
-       ora 17-Canonul de pocăinţă către Mântuitorul Iisus Hristos
-       Acatistul Sf.Nectarie

MIERCURI
-       ora 17-Paraclisul Maicii Domnului

JOI  
-       ora 17-Al II lea Paraclis al Maicii Domnului

VINERI - ora 7,30-Sfânta Liturghie a celui între sfinţi părintele nostru Ioan                   –Gură –de Aur
-       ora 17- Vecernie si Acatistul Sf.Acoperamant

SÂMBĂTĂ  - ora 8-Sfânta Liturghie a celui între sfinţi părintele nostru Ioan          - Gură – de Aur
-       ora 17-Vecernie

DUMINICĂ  -  ora 9 – Utrenia
-       ora 10,15- Sfânta Liturghie a celui între sfinţi părintele nostru Ioan –Gură –de –Aur
ora 17-Vecernie -Paraclisul

Menţionez că sunt la dispoziţia credincioşilor la orice oră din zi sau din noapte sau la numerele de telefon 281.836 sau 0744-896884.

Preot paroh,


Tămaş Dorin

Semnal de alarmă utilizatorilor de messanger!

         Cu părere de rău doresc să avertizez pe toţi utilizatorii de messanger şi yahoo maill că există persoane dubioase care abordează tehnic discuţii pe messanger spre a-şi urmări scopul diabolic şi de a folosi identitatea falsă sau identitatea prin mesaje a celui abordat.
         Victimă a hoţilor de identităţi şi adrese am fost şi eu ieri 10 februarie când în jurul orei 16,un foarte bun prieten,preot misionar în Africa de Sud m-a sunat şi dându-i adresa de messanger acesta a revenit cu un telefon spunându-mi că adresa mea este invalidă.Am intrat imediat pe messanger introducând adresa şi parola ştiută numai de mine şi nu era validă. Am încercat să intru şi pe mail dar era la fel.Soţia mea care este specialist în domeniu verificând acest lucru a confirmat că adresa mea nu mai exista,ca şi cum nu ar fi existat niciodată
          Ce regret cel mai mult e faptul că în listă aveam aproape 1000 de persoane adrese ce s-au pierdut.Sunt sigur că sunt victima unor persoane care au vizitat blogul parohiei noastre,unde au putut citi articole  sau opinii clare personale ca faţă bisericească unde condamn cu autoritatea Sfinţilor Părinţi şi a Sfintelor Canoane abaterile de la rânduiala firească a datoriei de creştin al Bisericii dreptslăvitoare şi mai ales pe blog există un rezumat al următoarei cărţi ce va vedea lumina tiparului foarte curând în care  voi vorbi despre păcatele împotriva firii cum sunt pedofilia,incestul,sodomia,curvia ,preacurvia şi toate orgiile acestui veac care-l duc pe creştin sigur spre iad.
         Cu adresa blocată s-au ştearsă nu ştiu să fi apărut ceva articole semnate de mine,sau care să se folosească de identitatea mea dar le spun acestora care încearcă astfel de lucruri cuvintele Sf.Ap.Pavel ,,că Hristos ieri şi azi şi în veci e acelaşi"(Evr.13,8) şi ,,că Biserica este stâlpul şi temelia adevărului pe care nici porţile iadului nu o vor birui."(ITim.15)

pr.drd Tămaş Dorin
Parohia Posta
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
         Doamne, nu ştiu ce să cer de la Tine. Tu Unul ştii de ce am nevoie, Tu mă iubeşti pe mine mai mult decît pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă mie robului Tău cele ce singur nu ştie a le cere. Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mîngîiere: numai stau înaintea Ta,Preabunule Imparate. Inima mea e deschisăŢie; Tu vezi trebuinţele mele Stapane, pe care nu le ştiu eu. Vezi şi fă după mila Ta. Loveşte-mă şi mă tămăduieşte, doboară-mă şi mă ridică. Mă cutremur şi tac cu evlavie înaintea voinţei Tale,Doamne Dumnezeule Sfinte şi a căilor Tale celor nepătrunse pentru mine. Mă aduc Ţie jertfă,Doamne, nu am altă dorinţă decît numai să fac voia Ta; învaţă-mă să mă rog, singur Tu roagă-Te în mine si fi cu mine!
Amin Rugăciune
Pe Tine, Dumnezeule Te laudăm!-Sf.Niceta de Remesiana

Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm,

Pe Tine, Doamne, Te mărturisim
Pe Tine veşnicule Părinte, tot pământul Te cinsteşte,
Ţie, toţi îngerii, cerurile şi toate puterile
Ţie Heruvimii şi Serafimii cu glas neîncetat îţi strigă
Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu Savaot!
Pline sunt cerurile şi pământul de mărirea slavei Tale;
Pe Tine Te laudă ceata slăvită a apostolilor,
Mulţimea vrednică de laudă a proorocilor,
Oştirea îmbrăcată în alb a mucenicilor,
Pe Tine Sfânta Biserică Te mărturiseşte pe întregul pământ,
Tată al nesfârşitei măriri,
Pe adevăratul Fiul Tău, Unul Născut, care trebuie cinstit
Şi pe Sfântul Duh Mângâietorul.
Tu, Hristoase, Împărat al slavei
Tu eşti Fiul veşnic al Tatălui,
Tu, Care aveai să Te întrupezi în om pentru a-l mântui
Nu Te-ai temut de pântecele Fecioarei;
Tu, după ce ai biruit actul morţii, ai deschis credincioşilor Împărăţia cerurilor
Tu stai de-a dreapta Lui Dumnezeu, în slava Tatălui.
Credem ca vei veni Judecător!
Aşadar, Te rugăm, vino în ajutorul robilor Tăi
Pe care i-ai răscumpărat cu preţiosul Tău sânge,
Dăruieşte-le slava veşnică cu sfinţii Tăi,
Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta
Şi condu-i pe ei şi-i înalţă până în veacul veacului.
Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi
Mântuieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădajduit întru Tine,
Întru Tine am nădăjduit, Doamne, să nu mă ruşinez în veac.Amin!AGHEASMA MARE

       Credincioşii obişnuiesc să ia acasă din agheasma mare (de la Bobotează) şi să o păstreze la loc de cinste, în vase curate, în care se pune de obicei un fir de busuioc, gustând din ea pe nemâncate şi cu multă credinţă. Începând dinajunul Bobotezei şi până la sfârşitul praznicului, adică până pe 13 ianuarie, inclusiv credincioşii pot bea din agheasma mare timp de 9 zile în şir. După această perioadă, se gustă dintr-însa în zile de post şi ajunare sau la sărbătorile mari după spovedanie, în curăţenie trupească şi sufletească. Îndeosebi cei opriţi de la împărtăşire se pot mângâia luând agheasma mare şi apoi anaforă. Când ne împărtăşim agheasma se ia după împărtăşanie, iar când luăm numai anaforă. Putem stropi cu agheasmă mare casa şi lucrurile dintr-însa, curtea şi grădina, vitele, ogoarele, viile şi livezile, pentru a le feri de rele; de asemenea şi anumite obiecte din uzul pietăţii particulare (cruciuliţe, iconiţe şi altele). În caz de boală, se gustă agheasmă sau se stropesc cu ea părţile bolnave ale trupului, spre a ajuta la tămăduire. Dacă prisoseşte, agheasma nu trebuie aruncată oriunde, ci o vărsăm în loc neumblat şi curat, pentru a nu fi pângărită.

RUGĂCIUNE LA SFINŢII ÎNGERI

O Sfânt Înger din cer
Cu numele Rafael
Mă rog ţie azi şi-ţi cer
Tu ştii Îngere prea bine
Durerea ce am în mine
Te rog Îngeraş frumos
Roagă-L pe Domnul Hristos
Şi pe Măicuţa cea bună
Cu îngerii împreună
Cu îngerii sfinţi şi buni
Să m-ajute-n rugăciuni
Îngeri sfinţi priviţi la mine
Vedeţi durerea din mine
Priviţi în sufletul meu
Şi-mi vedeţi necazul meu
Eu Sfinţi , nu mă ştiu ruga
Cu înţelepciunea mea
Ajutaţi-mă vă rog
Fiţi cu mine în orice loc
Atunci când mă voi ruga
Staţi vă rog în preajma mea
Rugaţi-vă-n locul meu
La Prea Bunul Dumnezeu
Să aibă milă de mine
Să-mi schimbe răul în bine
Doamne sfinte eu aş vrea
Să-ţi fac numai voia Ta
Dar Iisus, Tu ştii prea bine
Nu mă ştiu conduce bine
Te rog nu te depărta
Că şi eu sunt roaba Ta
Ai milă de mine
Că Tu Doamne ai zis aşa
"Cere şi-ţi voi da"
Doamne, Iisuse bun şi blând
Azi la Tine vin plângând
Te rog Doamne să m-auziţi
Ruga mea să mi-o ascultaţi
Căci mă rog Iisuse bun
Cu toţi îngerii acum
Ştiu că mult Te-am supărat
Şi-am căzut în greu păcat
Iartă-mă Iisuse  Sfânt
Că nu-i nimeni pe pământ
Doamne-n lume să se nască
Fără păcat să trăiască
Căci Tu Doamne ai zis aşa
Că şi dreptul va cădea
Iar, eu un biet păcătos
Ţi-am greşit, dulce Hristos
Azi Doamne îmi pare rău
Şi mă plâng la chipul Tău
Şi la Măicuţa cea bună
Cu toţi Sfinţii împreună
Cu toţi Sfinţii adevăraţi
Care-i sărbătorim azi
Sfinţilor vă rog frumos
Rugaţi-L pe Domnul Hristos
Să-mi asculte ruga mea
Împlinindu-mi cererea.

                      AMIN.

RUGĂCIUNE DE  SEARĂO Doamne Părinte bun,
O rugă-n ghenunchi îţi spun,
Şi-ţi mulţumesc că m-ai păzit,
În ziua care ia sfârşit.

Iar dacă azi te-am supărat,
Îmi iartă Doamne al meu păcat,
De tot păcatul mă căiesc,
Şi vreau de el să mă feresc.
În pacea Ta s-adorm aş vrea,
Cu îngeri în preajma mea,
Cu Maica Sfântă lângă mine,
Cu gândul îndreptat spre Tine.
Mântuitorul meu Preasfânt.
Stăpânul meu pe acest pământ,
În ale Tale răni preasfinte,
Dormi-voi, lin, curat, cuminte.
                                           AMIN.


Iisuse, Maria , Iosife,
mântuiţi sufletele noastre
mântuiţi preoţii noştri.


                                           AMIN.

AGHEASMA(APA SFINŢITĂ)
se ia numai pe nemâncate
Agheasma mică

         a) Agheasma mică, obişnuită, se poate lua zilnic, după anaforă, iar Agheasma mare (cea de la Bobotează) se ia numai cu post şi spovedanie şi întotdeauna înainte de Sfânta Anaforă, cu binecuvântarea preotului. Cel care ia Agheasma trebuie să nu fi gustat nimic după miezul nopţii.
         b) Puterea Agheasmei este foarte mare, pentru cei care cred; ea se ia spre sănătatea trupului şi a sufletului, spre tămăduirea a toată boala şi neputinţa. Prin stropirea ei duhurile cele viclene se gonesc şi se iartă păcatele cele mici de peste toate zilele: se risipesc nălucirile diavoleşti şi gândurile cele rele; mintea se curăţeşte de lucrurile cele spurcate şi se îndreaptă spre rugăciune; aduce pază, înmulţirea câştigului şi îndestulare; dă sănătate trupoească şi sufletească.
         c) Este bine să stropim periodic cu agheasmă casa şi lucrurile din ea, curtea şi grădina, maşinile, vitele, ogoarele, oiile şi livezile, pentru a le feri de rele.
         d) Pentru cei bolnavi, este de mare folos să guste agheasmă şi să-şi stropească cu ea părţile aflate în suferinţă.
         e) Elevii şi studenţii pot lua agheasmă şi să-şi stropească fruntea şi hainele, spre a le lumina Dumnezeu mintea.
         f) Femeile nu pot lua agheasmă în perioadele de "necurăţie trupească", la fel, cei căsătoriţi, dacă s-au aflat trupeşte în acea zi.
         g) Agheasma se păstrează în vase curate şi la loc de cinste, ea rămâne nestricată vreme îndelungată, la fel de proaspătă, curată şi plăcută la gust. Dacă prisoseşte, nu trebuie aruncată oriunde, ci o vărsăm în loc neumblat şi curat (de ex. într-o grădină, la rădăcina plantelor),pentru a nu fi pângărită.

pr.Dorin TămaşRugăciune de umilinţă
către
 Prea Bunul şi Întru tot milostivul
Dumnezeu şi Domn

         Ştiu Doamne că şi mulţimea păcatelor mele este nemărginită, şi nici nu pot a căuta către a Ta bunătate, dar ştiu că mila Ta este mai presus nemărginită, şi că ai noian de îndelungă răbdare  şi adâncime de bunătate. Şi de am şi întrecut eu cu răutatea de toţi oamenii, însă n-am întrecut şi de a Ta milostivire şi nici am închis uşa milostivirii Tale, nici am uscat izvoarele cele pururea curgătoare ale iubirii Tale de oameni. Că deşi fărădelegile noastre s-au înmulţit mai mult decât stelele cerului şi decât nisipul mării, însă atâta de biruite vor fi, de către blândeţele şi milostivirea Ta, cât şi faptele noastre cele de ispravă au trebuinţă de dreptatea Ta. Pentru aceasta îndrăznind la mila Ta, alerg către Tine cu frică şi cu cutremur rugându-mă ca fiul cel curvar, orice am greşit Ţie cu voie, sau fără de voie, în lucruri şi în cuvinte, în aducerea aminte şi în gânduri, prin ştiinţă de cele mai rele şi prin neştiinţă, câte în cugetare noaptea şi ziua, şi în toată etatea mea, să mi-le ierţi toate, şi cu haina nepăcătuirii şi a curăţeniei să mă îmbraci. Am păcătuit, mărturisesc; am greşit, nu deneg; poruncile Tale le-am călcat; judecăţile şi dreptăţile Tale le-am trecut cu vederea; am urmat înşelătorului şi apostatului inimic; m-am supus trupului şi patimilor; m-am făcut rob dulceţilor vieţii; m-am făcut casă a toată necurăţia. Nu am caracterul chipului Tău curat şi neprefăcut; nu am neclătită pecetea dumnezeiescului Botez; am stricat şi pe cea dintâi zidire şi pe cea de a doua, toate le-am tulburat, le-am întinat cu păcatele ce am comis pe toată ziua, şi pe tot ceasul. Mărturisesc, că sunt vinovat focului de veci, viermelui celui neadormit. Propovăduiesc că sunt vrednic de toată munca cea înfricoşată şi grea. Nu aştept hotărârea judecăţii acelui Unuia născut Fiului Tău, care trimite pe cei ca mine păcătoşi în focul Ghenei; îmi fac eu însumi hotărârea osândei; însumi eu mă judec vinovat; aducerile aminte de păcatele mele şi adeveritele mustrări de cuget îmi stau înainte cu tărie; cumpliţii pârâşi arată, cele scrise ale mele lucrări cer judecată, şi ca de la un altar de judecată, voiesc a mă trage către pedeapsă. Nu este nimeni să mă ajute; nu este nicăierea cel ce ar vorbi pentru mine! Ce voiu face dar osândit fiind mai înainte de ceasul acela, când voiu fi certat în ziua judecăţii? Cine mă va îndrepta, când eu însumi mă ştiu rău? Cine mă va apăra? Cine îmi va mai descoperi cele descoperite şi cele aflătoare la lumină şi văzute de milioane de îngeri, şi de la mine fapte ce în casă le-am lucrat eu de trei ori păcătosul! Nu este nici o speranţă de a mă îndrepta cineva, fără numai mila Ta de oameni, şi a mă osândi eu însumi la judecată, şi a-mi arăta faptele mele şi a propovădui nelegiuirile şi păcatele mele, că Tu ai zis prin prooroc: "Spune tu întâi păcatele tale, ca să le îndreptez!" Apoi şi mie celui ce-mi mărturisesc fărădelegile mele, către Tine alerg Doamne: să-mi ierţi necredinţa inimii mele şi să mă faci nevinovat. Am mijlocitoare vrednică spre rugăciune pe Preasfânta şi cea cu totul fără de prihană, şi cea întru tot Prea Bună Maică a celui Unul Născut Fiu al adevăratului Dumnezeu, şi Mântuitorului firi noastre. Pe aceasta o am împreună rugătoare. Că la Tine este Dumnezeule a ne mântui pe noi, şi Ţie mărire înălţăm Tatălui celui fără de început, şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.
  

Altă RUGĂCIUNE
către PREASFÂNTA
NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU
foarte folositoare la toată scârba şi nevoia.         O prea dulce Maică a prea dulcelui meu Hristos, Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Marie, împărăteasa cerului şi a pământului; stăpâna totului; nădejdea desnădăjduiţilor; părtinitoarea săracilor, mângăierea scârbiţilor; limanul străinilor; grabnică ajutătoare a celor ce Ţie se roagă cu înfocată dragoste şi fierbinţi lacrimi; acoperământul smeriţilor Tăi robi; Doamna tuturor creştinilor; protectoarea lor cea mare, nebiruită şi sfântă, milostivă şi bună celor ce te onorează; groaznică, şi înfricoşată celor contrari. O întru tot milostivă Doamnă Fecioară şi bunul meu protector! Caută din Sfântul Tău lăcaş spre mine păcătosul şi nevrednicul servul Tău, cel ce cu nevrednicie stau înaintea Ta şi cer ajutorul cel sfânt al Tău! Ascultă o Prea milostivă Maică dureroasa mea rugăciune în ziua şi ceasul acesta ce se varsă înaintea heruvimicescului Tău Tron, şi nu înfrunta durerea inimii cei însângerate, de nenumăratele fărădelegi, nici să-ţi întorci faţa de cătră glasul limbii cei nevrednice, şi a buzelor mele celor întinate, ci uită-te cu milostivirii Tăi ochi la pâraiele lacrimilor ce acum le vărs, şi ascultă cu milă jalnica mea tânguire, umilita mărturisire şi vrednica de milă cerere.
         Preasfântă Stăpână! Eu după ce de la sânii Maicii mele din mila Fiului Tău şi Dumnezeu, m-am norocit a Te cunoaşte cine eşti, deşi îndată m-am dat cu totul sub a Ta protecţie şi purtare de grijă, dar vai mie ticălosului! Că pe tot minutul ce creşteam cu etatea , creştea împreună şi numărul fărădelegilor. Iar până când am venit a mă numi şi eu bărbat, ce limbă va spune, şi ce condeiu ar putea scrie nenumăratele şi feluritele mârşăvii de păcate ce am săvârşit de trei ori păcătosul! Ba încă nu numai atâta, ci un lucru înfricoşat: că şi după promisiunea ce am dat înaintea Tronului Dumnezeiesc, în fiinţa îngerilor şi a oamenilor, am sporit cu mult spre mai rău, din nelegiuire în nelegiuire, înmulţind iar ale mele mârşăvii, şi altele plăsmuind mai mult decât nisipul mării pe care Tu bine le ştii.
          O milostivirea Ta cea nemăsurată Preacurată Fecioară! Îmi aduc aminte şi mă îngrozesc, mă înfiorez, tremur, şi mă minunez de îndelungă răbdarea Dreptului Judecător, a Fiului Tău şi Dumnezeu, cum nu s-a vărsat asupra mea toată urgia dumnezeieştii Sale drepte răsplătiri; şi cum n-au poruncit pământului să-şi desfacă gura ca să mă înghită, şi să mă ducă de viu în iad. Dar mărire curăţiei Tale Maică Vergură, că acestea toate chiar isprăvi ale neîncetatei Tale mijlociri către dulcele Iisus Fiul Tău şi Dumnezeu pentru mine, nu ştiu ce voiu mai zice ticălosul, aducându-mi aminte, că păcătuind eu, Tu mă miluiai; mintea mea cea robită de patimi plăsmuia felurite mârşăvii, şi Tu mă adăposteai şi-mi împlineai toate cererile, şi când mă împresura orice primejdie, numai cugetând la Tine o Prea Puternicule  protector! De faţă îmi stă ajutorul, iară mai vârtos pentru milele ce ai revărsat asupra mea şi pentru milele cele multe, ce ai făcut cu mine mântuindu-mă din nenumăratele primejdii, pe care numai Tu le ştii. Şi eu, cu ce-ţi voiu răsplăti şi cum îţi voi răsplăti şi cum îţi voi mulţumii! O mult milostiva mea Împărăteasă şi Stăpână!
         Acestea mă îndeamnă şi-mi dau puternice dovezi, şi vii încredinţări, de nemăsurata Ta milostivire ce ai asupra păcătoşilor celor ce în adevăr te roagă din umilită inimă, şi cu credinţă cer a Ta îndurare, şi cu dragoste Ţie se închină. Şi zic cu toată îndrăzneala: Că blestemat fie şi de o mie de ori pe oră vinovat, tot cel ce ar zice că a cerut de la Tine ceva cândva şi nu l-ai ascultat. Că aceasta de s-a întâmplat, n-a fost alta decât a lui nesocotită cerere, şi făţărnicie, iar nu lucru cuviincios, cerut cu lacrimi umilite, de al Tău supus şi credincios rob! O mult milostiva mea Doamnă Împărăteasă şi a totului Stăpână! Ştiu că Tu tot aceeaşi eşti şi nu alta, care m-ai miluit până acuma; m-ai protejat şi m-ai adus până la acest minut. Tu şi acum care ştii amărăciunea şi durerea inimii mele, cunoşti întristarea sufletului meu, şi priveşti fierbinţeala lacrimilor mele, auzi-mă pe mine păcătosul şi nevrednicul robul Tău, care-le ştii că numai la Tine una sper. Ţie mă rog acum cu lacrimi şi strig; Miluieşte-mă Fecioară, miluieşte-mă!          Dăruieşte iertare tuturor păcatelor; umilinţă a inimii; darul lacrimilor; întreagă sănătate şi întru toate faptele bune: grabnică sporire; dăruieşte pace, linişte şi bucurie inimii mele; înavuţeşte toate simţirile şi mişcările mele cu binecuvântarea Ta, păzindu-mă de toţi înamicii văzuţi şi nevăzuţi; de relele întămplări, primejdii şi pericole ruşinoase, şi la despărţirea sufletului de ticălosul meu trup, să fi lângă mine, aproape mângâindu-mă, uşurându-mi durerile, şi încredinţându-mă de Împărăţia Fiului Tău. Iară mai ales acum, miluieşte-mă şi mă scapă de această grea şi mare sarcină a datoriilor: de păcate ştiute şi neştiute. Şi nu întârzia o  grabnică ajutătoare Fecioară! Că întărzierea Ta se face mare cădere a mea Stăpână. Ştiu că acestea ar fi  prea cu neputinţă pentru un necredincios, dar eu nevrednicul, ştiind nenumăratele Tale minuni, şi faceri de bine neamului omenesc, cea de  în multe feluri pe care cu neputinţă este toată limba îngerească şi omenească a le spune sau a le scrie. Iar mai presus de toată minunea minunilor, a naşterii Tale cei fără sămânţă, mai înainte de naştere Fecioară, şi după naştere îarăşi ai rămas Fecioară. Lucru de care se întunecă şi mintea cea mai presus de lume. Cred Stăpână, şi nu mă îndoiesc, şi pentru acesta dar îndrăznesc a zice: Că dacă Tu atâtea de mari şi mai presus de fire minuni ai putut săvârşi, apoi oare această prea mică minune îţi este cu neputinţă a face cu mine, adică a mă milui? Nu! Preacurată Fecioară, nu mă îndoiesc, ci cred din toată inima mea, că toate îţi sunt cu putinţă, dar a mea nevrednicie Te opreşte. Însă cu toată această nevrednicie, strig: Miluieşte-mă Stăpână, miluieşte-mă! că la cine altu voiu alerga, ci cine altul mă poate a mă milui afară de Tine, o Fecioară şi Maică a lui Dumnezeu!
         Că la oameni de voiu întinde mâinile, mă vor socoti fără de minte, fiind toţi neputincioşi şi întocmai nevoiaşi. Numai la Tine una alerg, ca ceea ce covârşeşti pe toţi cu mărirea, cu curăţirea, cu avuţia şi cu puterea. Că Ţie se pleacă tot genunchiul, al celor cereşti. al celor pământeşti şi al celor dedesubt; covârşeşti cu curăţia pe toţi îngerii, arhanghelii, heruvimii şi înfricoşaţii serafimi, şi în mâna Ta sunt toate visteriile împărăţiei cerurilor şi scripturile tuturor împăraţilor pământeşti. Dar cine sunt eu ticălosul ca să pot grăi  măririle Tale? Ai de la Fiul Tău lauda cea vrednică şi cuviincioasă Ţie, însă să nu împingi şi pe acestă a mea nevrednică rugăciune, cea din durere şi din dragoste Ţie adusă. Pentru aceasta o Întru tot lăudată Maică, iau îndrăzneală nevrednicul a grăi către Tine şi a zice; Oare mare lucru este a mă milui pe mine săracul, fiind Tu atâta de înavuţită, Împărăteasa Cerului şi a Pământului? A milui pe un sărac păcătos, aceasta-i mărirea Ta. Şi ce zic?  Pe un sărac, când Tu miluieşti pe toată lumea, apoi oare numai pe mine, nu mă vei milui? Miluieşte-mă Fecioară, miluieşte-mă! Fă cu mine păcătosul, minunate milele Tale, ca să cunoască toţi al cui rob sunt eu, şi că Tu eşti protectoarea mea . Fă Doamnă Fecioară cu mine mai înainte. Că eu ştiu şi cred, că îndată ce vei vrea, lucrul  s-a şi împlinit. Şi acestea le zic ştiind că toate îţi sunt cu putinţă şi nimic nu se ştirbează din a Ta mărire, nici păgubeşti ceva miluindu-mă pe mine, ci mai vârtos mărirea şi lauda îţi creşte. O Preaputernică Împărăteasă şi Maică a prea dulcelui meu Iisus, căruia mărirea, cinstea şi închinăciunea toată se cuvine, împreună şi Părintelui Său, celui Fără de început, şi Prea Sfântului şi Bunului şi de viaţă Făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. AMIN.
DESPRE FELUL CUM SĂ TE PORŢI ÎN BISERICĂ ŞI SĂ SERBEZI DUMINICA ŞI SĂRBĂTORILE

            1. Mai înainte de a merge la biserică, împacă-te cu toţi aceia cu care eşti certat, iertând şi tu celor ce ţi-au greşit cu ceva.
            2. Îmbracă-te într-o ţinută curată,decenta, dar modestă, ştiind că nu mergi la teatru, ci să te rogi lui Dumnezeu cu umilinţă şi cu lacrimi pentru iertarea păcatelor tale.
            3. Sileşte-te să duci un dar, oricât de mic: lumânări, prescuri, tămâie curată şi un pomelnic , pentru a fi pomenit, tu şi toţi ai casei tale; la Sfânta Liturghie.
            4. Vino la biserică mai înainte de a începe slujba, ca să ai timp să te închini în linişte la Sfintele Icoane şi să poţi da din vreme pomelnicul.
Dacă, din întâmplare, ai sosit după începerea slujbei, atunci stai liniştit la locul tău, ca să nu faci tulburare altora prin umblarea ta, căci pacea şi desăvârşita linişte sunt de absolută trebuinţă.
            5. Stând în Biserică nu privi în dreapta şi în stânga cu luare-aminte, căci aceasta te sustrage de la gândirea spre Dumnezeu.
            6. Vorbirea în Biserică este un păcat foarte mare: nici nu te rogi şi împiedici şi pe altul să se roage. De aceea, şederea ta în biserică, în loc să-ţi fie spre folos şi spre iertare, se va face spre osândă şi păcat.
            7. Urmăreşte cu atenţie tot ce se citeşte şi se cântă, repetând în minte măcar rugăciunile cele mai însemnate şi încearcă să nu te abaţi cu mintea la nimic pământesc. După cum dai hrană trupului tău toată săptămâna, dă şi sufletului ca măcar odată să se  sature de cuvântul lui Dumnezeu cel dătător de viaţă.
            8. Când te închini, fă semnul crucii complet şi cu luare aminte. Făcând semnul Sfintei cruci în batjocură înseamnă că batjocoreşti pe Stăpânul ei, în numele căruia te închini. Mai de folos este să faci cruce o dată cum se cuvine, decât să fluturi cu mâna de mai multe ori, fără să şti nici tu, nici alţii, ce voieşti să faci.
            9. Când se împart anafora, închină-te şi la sfintele icoane, cu credinţă şi smerenie; sărută chipul sfântului la picioare, sau cel mult mâinile, iar nu pe faţă.
            10. Plecând din biserică fereşte-te să te abaţi pe la cârciumi sau locuri unde se spun glume şi vorbe nefolositoare.
            11.După ce stai la masă şi te odihneşti puţin, citeşte cărţi moral-religioase, meditează şi te roagă. Povăţuieşte-i pe ai tăi spre cele sufleteşti.
            12. Dacă ai de unde, cercetează şi bucură pe săraci prin milostenie: cu bucate, cu haine, cu bani şi din toate darurile ce şi-a dat Bunul Dumnezeu. Asemenea şi cu cuvinte bune, povăţuieşte-i pe cei neştiutori pe calea Domnului.
            Dacă vei serba duminicile şi sărbătorile în acest fel, vei avea pe Dumnezeu cu tine şi-ţi va ajuta şi va binecuvânta înteprinderile tale şi te va bucura în toată viaţa ta cu îndestulare, cu sănătate şi cu tot binele; iar la sfârşitul vieţii vei dobândi şi fericirea cerească, veşnică şi deplină, pe care Dumnezeu a pregătit-o celor ce-L ascultă pe El. Scopul vieţii tuturor creştinilor este mântuirea şi dacă o vei dobândi, destul îţi este ţie. În acest caz viaţa îţi va fi spre fericire veşnică, iar nu spre judecată şi osândă.
"Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă."
din operele Sf.Ioan Hrisostomul