Biserica veche


Dreptul şi Sfântul Slăvit Prooroc Ilie Tesviteanul

       Sfântul Prooroc Ilie a fost profet al Vechiului Testament, locuitor al cetăţii Tesve din Galaad dincolo de râul Iordan, iar datorită cetăţii sale este cunoscut ca şi Sfântul Ilie Tesvitesnul. Dreptul Prooroc Ilie a trăit cu peste 800 de ani înainte de venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos. În vremea marelui Prooroc Ilie rege în ţara evreilor era Ahab care şi-a luat de soţie pe regina Isabela de neam fenician din Sidon, o femeie urâcioasă şi fără frică de Dumnezeu, care influienţa poporul şi pe soţul ei să nu se mai închine Dumnezeului celui adevărat ci lui Baal care era o zeitate sau idol adusă în Israel în acea vreme din Fenicia.
            Acest lucru fiind deşertăciune şi necinste în faţa lui Dumnezeu, a trimis Domnul Dumnezeu pe Ilie Proorocul la curtea lui Ahab şi a Isabelei mustrându-l pe rege cu cuvinte grele şi aspre pentru rătăcirea lui. Marele Ilie i-a profeţit regelui că de nu se va întoarce la credinţa cea dreaptă se va abate o foamete mare în popor care va ţine trei ani şi jumătate iar pentru nedreptatea făcută cu via lui Nabot, câinii îi vor linge sângele de pe locul unde va muri iar trupul reginei Isabela după moarte va fi mâncat de câini şi corbi pe zidurile cetăţii Israel. Regele Ahab la auzul acestor cuvinte a vrut să-l omoare pe Ilie, omul lui Dumnezeu dar acesta a fugit în Fenicia.
            Ajuns în pustie Ilie a fost hrănit în anii de foamete de corbi care îi aduceau carne iar apă a băut dintr-un râu din acele ţinuturi, până ce acesta a secat. Apoi Domnul Dumnezeu i-a spus lui Ilie să meargă în cetatea Sarepta Sidonului la o văduvă care l-a hrănit pe marele Prooroc din puţinul ei, iar Domnul a dat femeii untdelemn şi făină din destul pentru vremea secetei pentru fapta minunată făcută de femeie cu dreptul prooroc. Tot în casa acelei femei fiul acesteia s-a îmbolnăvit şi a murit iar proorocul Ilie l-a înviat cu puterea Domnului Dumnezeu. Marele  Prooroc Ilie a dovedit prin focul venit din cer peste jertfa adusă pe Muntele Carmel, că numai Dumnezeu Unul este Domn Atotputernic nimicind astfel rătăcirea pierzătoare a zeului Baal adus de regina Isabela din Fenicia, apoi proorocul a adus din nou prin rugăciune în acele ţinuturi ploaia.

           
          La sfârşitul vieţii sale pământeşti, cartea a III a Regi ne spune că a fost ridicat la ceruri într-un car de foc iar Sfânta Tradiţie a Bisericii Ortodoxe ne spune că Sfântul Prooroc Ilie va veni din nou pe pământ la sfârşitul veacurilor  împreună cu Enoh ca să sufere moarte mucenicească prevestind a II a venire în lume a lui Hristos ca Drept Judecător şi Împărat al Slavei. Sfântul Prooroc Ilie în Noul Testament participă alături de proorocul Moise la Schimbarea la Faţă a Mântuitorului Iisus Hristos pe Muntele Tabor. Să rugăm pe marele Prooroc Ilie să mijlocească pentru noi la marele nostru Mântuitor şi Dumnezeu, să nu ne piardă pe noi cu secetă şi cu foamete ci ploaie la bună vreme să dăruiască. Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte în fiecare an la 20 iulie.Biserica veche are hram pe Sf.Prooroc Ilie Tesviteanul.

 Preot paroh,
                                                                                                                                    Dorin –Rareş Tămaş