Consiliu Parohial


Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului
Protopopiatul Chioar
Parohia POSTA
Nr.........../.............
Proces Verbal

         Astăzi, 17 ianuarie 2010 după ce s-au îndeplinit cele prevăzute în Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, membri Adunării generale parohiale s-au întâlnit în biserica parohială cu hramurile "Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, Sfântul Ierarh Nectarie al Eghinei, Acoperământul Maicii Domnului" pentru alegerea membrilor în Consiliul Parohial şi Comitetul Parohial pentru o nouă perioadă de 4 ani.
         S-au ales două persoane de încredere şi un secretar:
                           1. Gulin Gheorghe şi 2. Giurgiu Bogdan iar secretar cântăreţul, Coteţ Valentin.
         În urma voturilor şi a rezultatelor dat fiind şi categoria a III-a a parohiei noastre au fost aleşi pentru Consiliul Parohial:
                  Tibil Florinel-epitrop I                                 Bucşe Ioan
                  Surduc Romi-epitrop II                                Criste Vasile
                  Covaci Alexandru                                     Riza Cristian
                  Pop Ioan
Supleanţi:-Cozmuţa Ioan
               -Costin Gheorghe
iar pentru Comitetul Parohial au fost alese persoanele:
                  Tibil Florinel                Criste Vasile          Bucşe Ioan
                  Surduc Romi                 Gulin Gheorghe             Riza Cristian
                  Rus Marius                          Nistor Pavel                   Giurgiu Bogdan
                  Surduc Valer                 Pop Ioan                     Nistor Vasile
Comitetul de femei format din: Tibil Zorica, Surduc Valeria, Covaci Maria, Bucşe Zorica, Criste Carmen, Riza Mariana, Costin Emilia, Rus Aurelia, Pop Sofia.
         După toate procedurile de rigoare s-a întocmit prezentul proces verbal, a fost semnat de cei în drept şi s-a aplicat sigiliul parohial.
Preşedinte,
Pr. Dorin-Rareş Tămaş                                                     Bărbaţi de încredere,
                                                                                    Gulin Gheorghe
                                                                                    Giurgiu Bogdan
Secretar,
Coteţ Valentin