Paroh

Raport de activitate 2008-2009

         - licenţiat în teologie la Facultatea de Litere, specializarea Teologie Pastorală promoţia 2008 cu media la licenţă 10(zece).
         licentiat masterat la Facultatea de Teologie din Baia Mare media 9,83
         doctorand din sept.2010 la Institutul de Istorie George Baritiu din Cluj in cadrul Academiei Romane.;
         - preot din septembrie 2007, hirotonit diacon în 2 septembrie 2007 în parohia Fersig de ÎPS. Sa Justinian, episcopul eparhiot al Maramureşului şi Sătmarului.
         - 9 septembrie 2007 hirotonit preot în parohia Săpâia de ÎPS. Sa Justinian al Maramureşului şi Sătmarului.
         - în aceeaşi zi am primit hirotesia de duhovnic.
         - 23 septembrie 2007 instalarea în parohie de către PC. părinte protoiereu Petruş Nicolae.
         20 iulie 2008 la târnosirea bisericii noi am primit hirotesia de iconom de către PS. Iustin Sigheteanul, arhiereu-vicar al Maramureşului şi Sătmarului

         Din activitatea misionar pastoral-duhovnicească din iulie 2008 în  parohie amintesc:
         montarea iconostasului din lemn de nuc în Paraclisul Parohial;
         montarea icoanelor împărăteşti poleite în argint în Paraclisul Parohial procurate din atelierele de la Patriarhia Română
         dotarea cu cele necesare pentru Sfintele Slujbe, Sf.Vase, Sf.Cruci, Sf.Evanghelie, prapori, etc.
         montarea unei Sfinte Cruci, troţe de piatra cu chipul Mântuitorului emailat, soclul îmbrăcat cu gresie în faţa Paraclisului Parohial;
         turnarea trotuarului pe lângă biserică;
         montarea gardului pe părţile laterale şi în spatele bisericii;
         montarea gardului din fier forjat în faţa bisericii;
         construirea în curtea bisericii în partea stângă a Casei Cărţii din zid, acoperită cu tablă din aluminiu, având geamuri termopan-pangard de lumânări, icoane, cărţi de învăţătură duhovnicească, etc.
         construirea în curtea bisericii în partea dreaptă a unui altar de vară de zid, acoperită cu tablă din aluminiu cu dimensiunea de 49 m2 ;
         achiziţionarea de clopote noi în număr de 4 (patru) din aliaj de bronz, staniu cupru, fier şi argint cu dimensiunile de 200 kg, 150 kg, 100 kg, 50 kg.

         Activitate din punct de vedere duhovnicesc-misionar:
                  - vizite pastorale la domiciliul credincioşilor o dată pe lună sau la două luni;
                  - program liturgic zilnic de la ora 20 seara cu acatistul zilei, vineri Sfânta Liturghie, sâmbătă seara vecernie, duminica şi în sărbători Sfânta Liturghie dimineaţa, iar seara Paraclisul Maicii Domnului; programul avizat de către ÎPS. Sa Justinian episcopul Maramureşului şi Sătmarului şi de PC. protopop Petruş Nicolae;
                  - în Postul Sfintelor Paşti, miercurea şi vinerea Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul şi slujbele specifice Postului Mare; program avizat de către PS. Sa Iustin Sigheteanul episcop-vicar al Maramureşului şi Sătmarului şi de către PC părinte protopop Petruş Nicolae;
                  - pelerinaj la Mănastirea Naşterea Maicii Domnului în data de 14 octombrie 2008, cu credincioşi;
                  - pelerinaj la Mănăstirea Bistriţa pe Valea Oltului în lunile septembrie,noiembrie 2008 şi februarie , aprilie 2009;
                  - pelerinaj la Mănăstirea Înălţarea Sfintei Cruci, de la Căşei, jud.Cluj cu credincioşii la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, 2009;
                  - implementarea cu succes în parohie a proiectului catehetic Hristos împărtăşit copiilor, cu binecuvântarea PS.Iustin Sigheteanul,arhiereu-vicar al Sfintei Episcopii a Maramureşului şi Sătmarului;
                  - excursie cu copiii din proiectul catehetic la Sfintele Mănăstiri de la Habra şi Berinţa cu ocazia Zilei Naţionale a României, 1 Decembrie;
                  - excursie în luna iunie la Mănăstirea Huta Certeze şi Potău din Satu Mare cu copii proiectului catehetic;
                  - organizarea concertului de colinde al Protopopiatului Chioar în data de 22 decembrie 2008 cu binecuvântarea şi prezenţa personală a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Justinian  al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului;
                  - organizarea simpozionului Sfântul Vasile cel Mare- ocrotitorul celor nevoiaşi în 21 mai 2009, cu binecuvântarea PS. Iustin Sigheteanul, arhiereu-vicar al Maramureşului şi Sătmarului;
                  - organizarea ediţiei a III-a a simpozionului Sfântul Ierarh Nectarie-vindecătorul şi luminătorul sufletelor din 12-14 iunie 2009, cu binecuvântarea PS. Iustin Sigheteanul, arhiereu-vicar al Maramureşului şi Sătmarului, premierea oficiată de PC. Pr. Dr. Cristian Ştefan delegat al Înaltpreasfinţitului arhiepiscop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului;
                  - o dată pe lună vinerea Taina Sfântului Maslu alături de PC. părinte Bolchiş Nicolae, Florea Florin, Pintea Nicolae sau alţi părinţi colegi;
                  - Spovedanie şi Cuminecare la sărbătorile mari pentru cei bolnavi, la domiciliu şi discuţii duhovniceşti în biroul de la casa parohial;
                  - pelerinaj cu 25 de credincioşi în 30 iunie 2009 la hramul Sfintei Mănăstiri Bărsana;
                  - articole, predici la duminici şi sărbători ale sfinţilor în presa locală "Graiul Maramureşului";
                  - editarea unei cărţi de rugăciuni cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului arhiepiscop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului;
                  - editarea periodicului parohial cu ISSN, cu titlul "Har şi Viaţă" tipărit cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului arhiepiscop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului;
                   - articole în publicaţii naţionale, "Lumea credinţei", ziarul Lumina al Patriarhiei Române;
                  - intervenţii în direct la Radio Trinitas al Patriarhiei Române şi alte emisiuni cu caracter religios la alte posturi radio;
                  - organizarea a celor trei hramuri ale bisericii prin prezenţa de fiecare dată a delegatului eparhial prin consilier sau protoiereu;
                  - aprobarea devizului de pictură din partea Patriarhiei Române;
         Obiective pentru viitorul apropiat:
                  - finalizarea picturii interioare a bisericii;
                  - un simpozion cu titlul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul- un sfânt român printre noi la sfârşitul lunii noiembrie 2009;
                  - organizarea concertului de colinde al Protopopiatului Chioar pe 22 decembrie 2009;
                  - în curs de editare două cărţi de zidire sufletească;
                  - finalizarea site-ului parohial;
                  - finalizarea pliantului parohial;

Cu fiască supunere, vă sărutăm sfinţita dreaptă arhiereasă al dumneavoastră fiu duhovnicesc,
pr. Dorin Tămaş

Raport de activitate 2007-2008.

         Tămaş Dorin Rareş născut la 13 iulie în Baia Mare, paroh, în parohia Posta Protopopiatul Chioar, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, absolvent al Seminarului Teologic Liceal Ortodox Român "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare promoţia 2004, cu media de absolvire în urma atestatului teologic 10(zece).
         - licenţiat în teologie la Facultatea de Litere, specializarea Teologie Pastorală promoţia 2008 cu media la licenţă 10(zece).
         - preot din septembrie 2007, hirotonit diacon în 2 septembrie 2007 în parohia Fersig de PS. Sa Justinian, episcopul eparhiot al Maramureşului şi Sătmarului.
         - 9 septembrie 2007 hirotonit preot în parohia Săpâia de PS. Sa Justinian al Maramureşului şi Sătmarului.
         - în aceeaşi zi am primit hirotesia de duhovnic.
         - 23 septembrie 2007 instalarea în parohie de către PC. părinte protoiereu Petruş Nicolae.

         Din activitatea misionar pastoral-duhovnicească de la instalarea în parohie amintesc:
                  - continuarea lucrărilor la biserica nouă şi anume: zidirea scărilor la intrare în faţă şi lateral;
                  - punerea uşilor la intrare în bierică, în faţă de lemn cu sculptură şi lateral din termopan.
                  - montarea pe faţada bisericii a icoanei de mozaic a primului hram (Sfântul Prooroc Ilie);
                  - montarea pe scări în faţă şi lateral cu marmură albă;
                  - montarea pavajului în curte (alee);
                  - turnarea fundaţiei şi a stâlpilor pentru gard;
                  - îndreptarea curţii bisericii cu umplutură şi pietriş;
                  - zidirea sfintei mese în sfântul altar;
                  - acoperirea sfintei mese cu marmură albă;
                  - zidirea proscomidiarului;
                  - pictura sfântului altar în frescă;
                  - montarea aplicelor şi a candelabrului în biserică;
                  - montarea iconostasului şi a icoanelor pictate din el;
                  - împodobirea sfântului altar cu cele necesare pentru sfintele slujbe (sfinte vase, evanghelie, sfeşnice, cruce, etc.);
                  - împodobirea bisericii cu icoane şi prapori;
                  - trotuar pe lângă biserică şi şapă de beton pentru îndreptarea sfântului altar;
                  - mochetă şi covoare pentru biserică;
                  - montarea a două răstigniri în faţa bisericii din marmură neagră;

         Activitate din punct de vedere duhovnicesc-misionar:
                  - vizite pastorale la domiciliul credincioşilor o dată pe lună sau la două luni;
                  - program liturgic zilnic de la ora 20 seara cu acatistul zilei, vineri Sfânta Liturghie, sâmbătă seara vecernie, duminica şi în sărbători Sfânta Liturghie dimineaţa, iar seara Paraclisul Maicii Domnului; programul avizat de către PS. Sa Justinian episcopul Maramureşului şi Sătmarului şi de PC. protopop Petruş Nicolae;
                  - în Postul Sfintelor Paşti, miercurea şi vinerea Liturghia Sfântului Grigorie Teologul şi slujbele specifice Postului Mare; program avizat de către PS. Sa Iustin Sigheteanul episcop vicar al Maramureşului şi Sătmarului şi de către PC părinte protopop Petruş Nicolae;
                  - înfiinţarea unui mini cor de copii din sat, opt la număr (care cântă pricesne);
                  - în casa de vară a parohiei punerea la punct sau mai exact revizuirea bibliotecii şi instalarea cu binecuvântarea PS. Sa Justinian Chira a unui paraclis parohial ce îl are ca ocrotitor pe Sfântul Grigorie Decapolitul;
                  - acordarea de către PS. Sa Justinian în 7 decembrie 2007 a celui de-al doilea hram al bisericii noi "Sfântul Ierarh Nectarie" - 9 noiembrie;
                  - o dată pe lună vinerea Taina Sfântului Maslu alături de PC. părinte Alin Coman (Remetea Chioarului) sau alţi părinţi colegi;
                  - Spovedanie şi Cuminecare la sărbătorile mari pentru cei bolnavi, la domiciliu şi discuţii duhovniceşti în biroul de la casa parohială;
                  - pelerinaj cu 40 de credincioşi în luna martie 2008 la Sfintele Mănăstiri de pe valea Jiului;
                  - pelerinaj cu 30 de credincioşi în luna aprilie 2008 la Sfintele Mănăstiri de pe Valea Oltului;
                  - găzduirea unui concert de pricesne ale "horitoarelor din Posta şi Săpâia", în duminica Tomii;
                  - concert cu corul de copii de 1 iunie în biserica parohială;
                  - pelerinaj cu 25 de credincioşi în 30 iunie 2008 la hramul Sfintei Mănăstiri Bărsana;
                  - am găzduit ediţia a II-a a simpozionului de eseuri religioase "Sfântul Ierarh Nectarie - vindecătorul şi luminătorul sufletelor" (Posta 5-8 iunie 2008), simpozion realizat cu binecuvântarea PS. Sa Justinian episcopul Maramureşului şi Sătmarului şi de PS. Sa Iustin Sigheteanul episcop vicar al Maramureşului şi Sătmarului;
                  - articole, predici la duminici şi sărbători ale sfinţilor în presa locală "Graiul Maramureşului";
                  - articole în publicaţii naţionale, "Lumea credinţei";
         Alte activităţi de zidire duhovnicească realizate înainte de a primi harul preoţiei în altarul şcolii româneşti ca şi cadru didactic şi în prezent în ogorul Domnului şi Mântuitorului Iisus Hristos.

Cu fiască supunere, vă sărutăm sfinţita dreaptă arhiereasă al dumneavoastră fiu duhovnicesc,
pr. Dorin Tămaş